Herhalingsaankopen voor PowerSlim stimuleren met behulp van data & insights

Case

PowerSlim is een innovatief concept voor gewichtsbeheersing, gebaseerd op unieke zelf ontwikkelde producten met een lage hoeveelheid koolhydraten.

Acceleration begeleidt PowerSlim met de inzet van een chief marketing officer. Deze officer heeft ‘retentie’ als focusgebied, vanuit de hulpvraag om een significante omzetgroei te realiseren. Acceleration levert de data & insights om de loyaliteit van bestaande klanten zo hoog mogelijk te houden met als doel: herhalingsaankopen stimuleren.

Om uit te breiden naar Duitsland is een investeringstraject opgezet. Vanuit drie disciplines werken we aan het maximaliseren van retentie omzet, gebaseerd op feiten.