Automatische tijdregistratie nu mogelijk dankzij de innovaties van Salvo

July 16, 2020

Steeds vaker spreken we CEO’s van middelgrote dienstverlenende bedrijven die kampen met problemen rondom de tijdsregistratie van hun buitendienstmedewerkers. Om resultaten te optimaliseren zijn ze al lange tijd op zoek naar een oplossing voor hun probleem. Maar de zoektocht naar een oplossing die toekomstbestendig én toepasbaar binnen hun eigen organisatieprocessen was, leek lange tijd tevergeefs.


“Jarenlang is ons bedrijf gestaag gegroeid. Ook de omzet en het aantal medewerkers namen toe. Onze interne bedrijfsprocessen zijn alleen door alle drukte niet allemaal even hard meegegroeid. Tot nu toe was dat ook niet echt een probleem. Maar de coronacrisis heeft wel duidelijk gemaakt, dat we ook deze processen beter eerder hadden kunnen optimaliseren. Nu wordt op de harde manier zichtbaar waar de inefficiency zit en waar onze winst dus wegvloeit.”

“Naast onze project- en loonadministratie is de tijdregistratie van onze buitendienstmedewerkers één van onze belangrijkste bedrijfsprocessen. We weten dat er veel tijd en geld te besparen moet zijn op dit proces als het volautomatisch zou kunnen verlopen. We zoeken al jaren naar de meest optimale oplossing, maar die was er simpelweg niet. En ik vertik het om veel tijd en geld een halve oplossing te steken, zoals een digitale urenapp. Met zo’n urenapp hoeven de uren dan weliswaar niet meer overgetypt te worden, maar de buitendienstmedewerkers voeren nog steeds zélf de uren in en ik heb nog steeds geen controlemiddel. Was er maar een totaaloplossing die mijn mensen het werk uit handen neemt en me tegelijkertijd helpt met kosten te besparen”.

Bovengenoemde uitspraken worden veel gehoord bij CEO´s van middelgrote dienstverlenende bedrijven met veel buitendienstmedewerkers. Deze directeuren worden inmiddels dagelijks geconfronteerd met deze harde realiteit. En het is waar. Veel bedrijven zoeken al jaren tevergeefs naar de ideale oplossing om een inhaalslag op het gebied van tijdsregistratie te maken. Ze zijn op zoek naar een innovatief produkt dat in één keer de oplossing biedt voor de vele nadelen die de huidige manier van handmatig registreren van de gewerkte uren met zich meebrengen. Denk hierbij aan:

  • de papieren rompslomp
  • het gesjoemel met de uren
  • het onvolledig invullen en te laat inleveren van de urenstaten
  • de vele menselijk fouten die in het proces gemaakt worden
  • geen controle mogelijk van de werkelijk gemaakte uren

Vanzelfsprekend kost dit proces op deze manier heel veel tijd, geld en ergernis. Gelukkig beginnen steeds meer bedrijven in te zien, dat de oplossing voor hun problemen op het gebied van tijdsregistratie van de buitendienst inmiddels wel op de markt is: Salvo ontwierp innovatieve oplossingen, zodat deze CEO’s eindelijk een slimme manier tot hun beschikking krijgen waarbij de techniek zijn werk doet. Dat betekent een einde aan de huidige omslachtige manier van handmatig werken.

Up next

April 9, 2021

Kennis sessie: De toekomst van Marketing: Data & Augmented Reality

Lees verder
March 31, 2021

Yellow Cubes werkt! Dank!

Lees verder

Heading

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Up next

No items found.