Kostenbesparing op secundaire bedrijfsprocessen: Automatische tijdregistratie

July 31, 2020

Iedereen kent het belang van het optimaal inrichten van primaire processen. Deze processen leveren immers rechtstreeks een bijdrage aan het tot stand komen van uw product en/of dienst. Voorbeelden van primaire processen zijn: inkoop, productie en verkoop. Secundaire processen zijn alle activiteiten die worden uitgevoerd om bepaalde productiefactoren in stand te houden. Voorbeelden hiervan zijn het beheren van personeel, financiën en informatiesystemen.

Bij het verbeteren van bedrijfsprocessen is het cruciaal om te weten wát er verbeterd moet worden. U kunt kiezen om een heel proces onder de loep te nemen, maar wanneer er maar een paar zaken echt geoptimaliseerd hoeven te worden zal dit niet effectief zijn.

Veel bedrijven besteden erg veel aandacht en tijd aan het verbeteren van hun primaire processen, omdat dit een direct resultaat oplevert: lagere kosten, makkelijker werken en de marktpositie versterken. Daarentegen blijft het innoveren op secundaire processen vaak achterwege. En dat terwijl daar enorme slagen in te behalen zijn. Vaak lijkt het alsof de tijd en kosten die het met zich meebrengt om een secundair proces te optimaliseren niet de moeite waard zijn om het überhaupt te doen. Maar niks is minder waar.

Een van de meest kostbare en inefficiënte secundaire processen is het tijdregistratieproces. Uren worden vandaag de dag vaak nog steeds door iedere buitendienstmedewerker apart opgeschreven op papier en worden dan fysiek ingeleverd. Dan moeten ze handmatig overgetypt worden in het informatiesysteem.

Tot nu toe dachten veel ondernemers dat automatisering van het urenregistratieproces onmogelijk en onbereikbaar was. Maar wist u dat dit probleem snel verleden tijd kan zijn en weet u dat u uw tijdregistratieproces in één keer volledig kunt automatiseren door voor één totaaloplossing te kiezen die de slimme combinatie maakt van smartphones, een achtergrond-app en een softwarekoppeling om de data automatische aan uw programma’s te koppelen? Zelfs uw bestaande voertuigvolgsysteem wordt geïntegreerd, waardoor u ook nog altijd weet wie, wanneer, wat heeft uitgevoerd.

Na het verbetertraject kan de focus weer gelegd worden op het werk zelf. Dit scheelt meestal een hoop tijd die eerder verspild werd. Ook de betrokkenheid van het management groeit, doordat zij een kijkje in de keuken hebben gekregen bij de uitvoering van bedrijfsprocessen.

Uiteindelijk draait alles natuurlijk om het behalen van gestelde doelen. Als uw doelstelling is om uw secundaire bedrijfsproces van tijdregistratie te optimaliseren en hiermee winst te behalen op verschillende vlakken, neem dan eens contact op met Salvo. Wij leggen u graag uit welke verbeterslag er te maken is en hoe dat leidt tot een hogere winstgevendheid, een betere relatie met uw klanten of simpelweg een verbeterde werksfeer.

Meer weten?
www.salvo.nl

Up next

April 9, 2021

Kennis sessie: De toekomst van Marketing: Data & Augmented Reality

Lees verder
March 31, 2021

Yellow Cubes werkt! Dank!

Lees verder

Heading

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Up next

No items found.